вгору

refresh-icon

Версія 1.1.3.14

Зміни в програмі:

1. Підтримка роботи з хмарним сховищем секретних ключів CloudKey

Реалізовано можливість роботи з секретними ключами КЕП, збереженими у захищеному хмарному сховищі CloudKey. Детальніше у розділі "Використання хмарного сховища CloudKey" керівництва користувача.

2. Налаштування правил вивантаження та завантаження електронних документів

Виправлені виявлені помилки у налаштуваннях правил вивантаження та завантаження електронних документів. Змінено макети довідника скEDI_ВидыЭлектронныхДокументов

refresh-icon

Версія 1.1.3.13

Зміни в програмі:

1. Реалізовано можливість відправки електронних документів на допідписання

Реалізовано можливість відправки електронних документів на допідписання за допомогою посилання на електронний документ. Докладніше в Інструкції користувача у розділі «Допідписання (роздільне підписання) електронного документа»

2. Для документів ""Податкова накладна"" та ""Додаток 2 до податкової накладної"" додано налаштування уточнення показників.

В формі ""Виду електронного документу"" можна вибрати один із п'яти варіантів: • Не використовується • Збільшувати кількість знаків після коми у кількості • Збільшувати кількість знаків після коми у кількості + округлення • Збільшувати кількість знаків після коми в ціні • Збільшувати кількість знаків після коми в ціні + округлення

3. Режим «Електронна форма»

Також у формі "Відображення електронних документів" додано режим "Електронна форма", в якому є можливість редагувати реквізити документу безпосередньо.

4. Реалізовано можливість відкриття вкладених файлів без попереднього збереження.

У формі «Відображення електронного документу» при подвійному кліку на вкладений файл виконується відкриття файлу у напередвизначеній программі для роботи з обраним типом файлу.

5. Додано підтримку типової конфігурації BAS Документообіг.

Реалізовані базові функції можливої інтеграції в конфігурацію BAS Документообіг.

6. Реалізовано механізм "Підписки на події"

В формі ""Налаштування ЕДО"" на закладці ""Підписки на події"" можна налаштувати обробку для подій, що відбуваються з електронними документами.

7. Додано можливість використання клієнта API.ПТАХ для роботи із віддаленими захищеними носіями.

Більш детальна інформація в розділі 11 файлу Специфікація. Робота з захищеними носіями в такому режимі буде доступна за умови розташування клієнта API.ПТАХ, Сервера BAF та клієнтна BAF на одному терміналі.

8. Оптимізовано Робочий стіл

Оптимізовано роботу Робочого стола FlyDoc. Прискорено відображення документів у реєстрі та при відборі

9. Зняття підписів з Електронного документа.

Доступно для вхідних документів вкладки "Первинні документи" до моменту відправки підтвердження

10. Додано можливість роботи з документами

• «Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку» (F/J1302301) «Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку» (F/J1402301). • «Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних» (F/J1305201) та «Витяг з Єдиного реєстру акцизних накладних» (F/J1405201)

11. Користувачі та підписанти

Додано можливість вказати у яких Користувачів облікової системи є доступ до ключів підпису (Налаштування ЕДО/Користувачі).

12. Стандартні шаблони

До списку стандартних шаблонів додано альтернативні варіанти шаблону для електронного документу АКТ

13. Синхронізація з платформою ПТАХ

Виправлена ситуація з відображенням некоректного статусу синхронізованного, узгодженного контрагентом документу.

14. Створення організації

Оптимізовано процедуру створення організації. Реалізовано функціонал автозаповнення з довідника.

15. Додано функціонал оновлення даних електронного документа

Додано кнопку «Оновити дані електронного документу» у формі відображення електронного документу. Фкнкція оновлює дані електронного документа, графічне або друковане відображення електронного документа у відповідності з обліковим.

16. Протокол інформації

У протокол інформації повідомлень системи додано інформацію про дату та час виконання операції.

17. Групи підписів

Додано контроль на редагування відмітки «Входить в групу» для сертифікатів групи підписів, якщо вона використовується у налаштуваннях видів електронних документів.

18. Автоматичне завантаження сертифікатів

Реалізовано автоматичне завантаження сертифікатів на основі організації, обраної у налаштуванняї ЕДО. Виключено етап ручного вибору організації для завантаження сертифікатів

19. Збереження паролю протягом сеансу

Внесено зміни у логіку роботи відмітки «Зберегти пароль протягом сеансу» у формах підписання та відправки документа. Виключена автоматичне встановлення відмітки після вводу пароля. Позиція відмітки зберігається після закриття программи а її налаштування пов'язане з користувачем.

20. Варіанти документів

Відключене контекстне меню у зв'язку з відсутністю можливості виконання дій з варіантами документів

21. Умови документів Обілкових документів

Виправлено помилку при відкритті форми «Умови документів Обілкових документів» (Налаштування ЕДО/Види ел. документів)

22. Доопрацьвано визначення ставки ПДВ

У схеми завантаження по кодам шаблонів 1С82АВР0, 1С82АВР, 1С82ВН0, 1С82ВН, 1С82РАХ0, 1С82РАХ додано визначення ставки ПДВ.

23. Доопрацьовано роботу з криптомодулем Гряда-301

Оптимізовано процедуру підпису електронного документа за допомогою секретних ключів, розміщенних на криптомодулі Гряда-301. Прискорено обробку запитів, що взаємодіють з криптомодулем.

24. Сертифікат ДПС

Оновлено сертифікат для зашифрування повідомлень на ДПС

refresh-icon

Версія 1.1.3.12

Зміни в програмі:

1. Синхронізація з платформою ПТАХ

Реалізована можливість роботи у режимі синхронізації з платформою ПТАХ. Функціонал дозволяє приймати один і той самий документ у різних продуктах. Якщо синхронізацію увімкнено, під час прийому пошти у FlyDoc будуть надходити документи, що раніше вже були отримані у іншому продукті, наприклад у M.E.Doc. Щоб увімкнути режим синхронізації необхідно встановити відповідну позначку у налаштуваннях конфігураційного файлу через утиліту EdiCfg.exe.

2. Реєстр податкових документів

Для документів «Податкова накладна» та «Додаток 2 до податкової накладної» створено окремий реєстр на Робочому столі FlyDoc.

3. Акт звіряння взаєморозрахунків

Додані стандартні налаштування для документу «Акт звіряння взаєморозрахунків».

4. Конвертація ключів JKS в ZS2

До сервісів FlyDoc додано функціонал конвертації ключів з формату JKS у формат ZS2.

5. Гряда 301

Додано можливість роботи з захищеними носіями, що розташовані на мережевому криптомодулі «Гряда 301».

6. Відображення електронного документу

Оптимізовано механізм збереження вмісту електронних документів.

7. Відображення графічного представлення документа

Налаштовано відображення факсиміле на погодженому контрагентом електронному документі, у разі відправки документа за допомогою функціоналу повторної відправки.

8. Передача факсиміле для багатосторонніх документів

Відкориговано передачу графічного зображення підпису багатостороннього документа.

refresh-icon

Версія 1.1.3.11

Зміни в програмі:

1. Довіреність, повернення товару постачальнику

Виправлена помилка при створенні електронного документа.

2. Податкові документи

Виправлена помилка при відображенні графічного відображення ПН та РК після реєстрації документа у ДПС

refresh-icon

Версія 1.1.3.10

Зміни в програмі:

1. Універсальний документ

Універсальний електронний документ надає можливість підписувати та відправляти контрагенту вкладені файли. Більш детально опис використання та налаштування у відповідному розділі інструкції користувача.

2. Редагування отриманого первинного документа

У формі відображення електронних документів додана можливість редагування отриманого первинного документа за допомогою функції «Відредагувати документ». При редагуванні створюється новий варіант документа, який можна підписати і відправити контрагенту.

3. Багатосторонній документообіг

Реалізована можливість роботи з багатосторонніми електронними документами. Підписаний багатосторонній документ відправляється наступному отримувачу, згідно з маршрутом.

4. Види облікових документів

Для можливості роботи у формі відповідності видів електронних та облікових документів додано наступні види облікових документів: • Довіреність; • Повернення товарів постачальнику; • Коригування замовлення покупця;

5. Керування кодом доступу

Реалізовано збереження даних у вікні «Керування кодом доступу».

6. Альбомне відображення

Налаштовано відображення документів у альбомній орієнтації на основі висоти та ширини зображення.

7. Роздільний прийом вхідних повідомлень

У «Налаштуваннях ЕДО» Робочого столу FlyDoc відновлено роботу з вікном налаштувань роздільного прийому вхідних повідомлень.

refresh-icon

Версія 1.1.3.9

Зміни в програмі:

1. Реалізовано можливість відправки 50 електронних документів безкоштовно, без наявності ліцензії

Додано можливість підписувати та відправляти електронні документи без наявності ліцензії FlyDoc. Скористатися безкоштовною відправкою можливо тільки для первинних документів. Обмеження на відправку більше ніж 50 документів розповсюджується на всі продукти, що працюють з платформою ПТАХ: «M.E.Doc», «FREDO», «СОТА».

2. Посилання на вже відправлений документ

Для відправлених електронних документів реалізовано можливість відправки посилання на документ. Для цього у форму відображення електронних документів додано кнопку «Відправити посилання на документ».

3. Відправка тільки посилання на документ

Якщо при відправці документа була отримана помилка: «помилка шифрування, відсутні сертифікати шифрування одержувача», стає доступною опція «Підписати і відправити контрагенту (тільки посилання)». У такому разі документ може бути опрацьований контрагентом тільки за відправленим посиланням.

4. Види облікових документів

Для можливості роботи у формі відповідності видів електронних та облікових документів додано наступні види облікових документів: • Надавання виробничих послуг; • Реалізація послуг з переробки; • Звірка взаєморозрахунків; • Рахунок на оплату клієнту; • Замовлення клієнта.

5. Підтримка типових конфігурацій

Додана підтримка типових конфігурацій: • BAS ERP; • BAS Комплексне управління підприємством; • BAS Управління торгівлею, редакція 3.2; • BAS Бухгалтерія КОРП; • Управління невеликою фірмою для України, редакція 1.6; • Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України 1.2; • Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України 2.0; • Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами 1.2; • Керування будівельною організацією для України; • Бухгалтерія будівельної організації 1.2; • Бухгалтерія будівельної організації 2.0.

refresh-icon

Версія 1.1.3.8

Зміни в програмі:

1. Посилання на електронний документ

Додано можливість відправляти посилання на електронний документ у відповідному полі форми «Відображення електронного документа». Функція відправки посилання на документ працює для контрагентів-отримувачів, які виконують або виконували раніше обмін електронними документами на платформі ПТАХ або працюють (працювали) з продуктами: «M.E.Doc», «FREDO», «FlyDoc», «СОТА»

2. Вкладення до електронного документа

Доопрацьована робота з вкладеннями до електронного документа. Додано лічильник розміру файлів та збільшено кількість можливих для відправки файлів.

3. Повторна відправка квитанцій

Реалізовано можливість повторно відправляти квитанції до електронного документа. В журналі електронних документів додано кнопку командної панелі "Відправити повторно Документ/Квитанції".

4. Механізм схем завантаження

Доопрацьована можливість для нового шаблона обрати існуючу схему та встановити відповідність полів при налаштуванні схеми завантаження.

5. Новини

Дооправцьовано відображення новин.

refresh-icon

Версія 1.1.3.7

Зміни в програмі:

1. Примітка до електронного документа

Додано можливість відправляти примітку у відповідному полі форми «Відображення електронного документу».

2. Сума облікового документа

У реєстр первинних документів додано колонки «Сума з ПДВ» та «Сума без ПДВ» для облікового документа.

3. Приховування вкладки«Відбір»

Реалізовано можливість приховувати вкладку«Відбір» у реєстрі первинних документів.

4. Відображення електронного документа в PDF

Виправлена помилки відображення PDF електронного документа.

5. Відображення факсиміле у електронному документі

Реалізовано відображення факсиміле одного і того ж підписанта у різних полях підписання електронного документа.

refresh-icon

Версія 1.1.3.6

Зміни в програмі:

1. Реалізована можливість передачі примітки до електронного документа

Додано можливість використовувати поле «Коментар» у обліковому документі як примітку для вихідного електронного документа.

2. Відбір по номеру

Реалізована можливість використання відбору по номеру, на який починається або закінчується електронний документ.

3. Конфігуратор таблиці

Реалізовано функціонал, що дозволяє приховати колонки або змінити їх розташування у реєстрі первинних документів на робочому столі FlyDoc.

4. Відображення електронного документа

У вікні «Відображення електронного документу» при відкритті нового електронного документа виконується перезапис, якщо раніше був відкритий інший документ.

5. Використанням програмної платформи Microsoft. Net Framework 4.8.

Нова версія програми розроблена з використанням програмної платформи Microsoft. Net Framework 4.8. Під час встановлення оновлення буде виконано перевірку на наявність встановлених необхідних компонентів операційної системи (.Net Framework 4.8 та Visual C++ 2017). У випадку, якщо хоча б один із цих компонентів відсутній, автоматично, буде виконано встановлення компоненту Microsoft .NetFramework 4.8, а також пакету Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable, який містить Visual C++ 2017. УВАГА! Для застосування встановлених компонентів та подальшої успішної роботи необхідно виконати перезавантаження системи.

refresh-icon

Версія 1.1.3.5

Зміни в програмі:

1. Реалізований функціонал виконання запиту щодо стану розрахунків з бюджетом

Додано можливість створювати та надсилати до відповідного органу ДПС запит щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС

2. Реалізована можливість формування нового варіанту документа у разі відхилення або блокування

Додано можливість повторного формування вихідних документів, що мають статуси «Відхилено контрагентом» та «Заблоковано контрагентом»

3. Реалізовано очищення «Відбіру»

Реалізовано очищення «Відбіру» та періоду на робочому столі FlyDoc

4. Додано ліцензійну угоду

У вікні після оновлення або встановлення програми Flydoc додано текст ліцензії на використання комп'ютерної програми FlyDoc

5. Відображення факсиміле

Виправлена помилка відображення повного ПІБ факсиміле при підписанні електронного документа

6. Реалізовано механізм завантаження «Схеми завантаження» налаштувань електронних документів

Реалізовано механізм завантаження та зберігання «Схеми завантаження» налаштувань електронного документа. Завантаження та зберігання «Схеми завантаження» здійснюється у форматі .tbd

refresh-icon

Версія 1.1.3.4

Зміни в програмі:

1. Реалізована можливість використання захищених носіїв для накладання кваліфікованих електронних підписів (КЕП).

Додано можливість використання секретних ключів, які зберігаються на захищених носіях для підписання документів.

refresh-icon

Версія 1.1.3.3

Зміни в програмі:

1. Реалізований механізм «зустрічних» документів.

Реалізована прив’язка відредагованих отримувачами «зустрічних» документів до первинних відправлених документів. Після отримання відредагованого Контрагентом документа, документ буде відображатися на Робочому столі FlyDoc, як вихідний. Цей документ буде автоматично зв’язаний з Обліковим документом, на основі якого був створений первинний електронний документ (документ який відправлявся Контрагенту). Первинний електронний документ відображається як версія отриманого документу.

2. Реалізована можливість групового експорту документів.

Реалізована можливість експорту будь якої кількості електронних документів із підсистеми FlyDoc у наступних форматах: Оригінали електронних документів: Вид електронного документу: - XML документ; - PDF документ. Формат експорту документів з КЕП: - CAdES; - P7S. Візуальне відображення електронних документів: - Формат PDF; - Формат PNG.

3. Реалізовано обробку повторно відправлених документів.

Реалізовано автоматичне оброблення отримання документів, які були повторно відправленні Контрагентом. Остання отримана копія документу відображається на Робочому столі FlyDoc. Інші копії документу відображаються як версія документу.

4. Змінено сертифікат шифрування ДПС.

Згідно з повідомлення ДПС України http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/edina-adresa/ змінено сертифікат шифрування для відправлення документів на шлюз ДПС.

refresh-icon

Версія 1.1.3.2

Зміни в програмі:

1. Змінено транспортний протокол для роботи з платформою ПТАХ.

Змінено транспортний протокол HTTP на захищений протокол HTTPS для обміну первинними документами з контрагентами через платформу ПТАХ.

2. Реалізована можливість зберігати електронні документи в окремій базі даних MS SQL.

Реалізована можливість підключення окремої бази даних для зберігання вмісту електронних документів окремо від вмісту облікової конфігурації 1С Підприємство. В версії реалізована підтримка тільки MS SQL бази даних.

3. Оптимізовано роботу деяких фільтрів робочого столу FlyDoc.

Змінено тип фільтру «Код документа» на вибір із списку. Для вибору доступні тільки ті коди документів, які використовує підприємство (відправляло або отримувало такі документи). Збільшено час оновлення фільтру для пошуку по номеру документа.

refresh-icon

Версія 1.1.3.1

Зміни в програмі:

1. Змінено адрес ДФС.

Змінено адресу прямого з’єднання з сервером ДФС на http://80.91.165.205/WebSrvGate/gate.asmx. Згідно з повідомлення від ДФС http://sfs.gov.ua/anonsi/20727.html

refresh-icon

Версія 1.1.3.0

Зміни в програмі:

1. Реалізовано функціонал обміну та реєстрації «Податкових накладних» та «Додатків 2» до них.

Реалізовано створення на основі документу 1С («Податкова накладна» та «Додаток 2») відповідного вихідного електронного документу. Реалізовано можливість реєстрації даних документів на сервері ДФС та їх відправку Контрагенту (з квитанціями від ГФС або без них).

2. Реалізовано отримання інформації про реєстраційний ліміт в ДФС

Додано можливість відправлення «Запиту щодо отримання ліміту реєстрації в ЄРПН». Данні з витягу виведені на робочий стіл Flydoc.

3. Реалізовано можливість отримання інформації про стан реєстрації в ЄРПН

Додано функціонал автоматичної та ручної звірки з ЄРПН. Включена можливість імпорту документів із сервера ДФС.

4. Реалізовано завантаження ліцензії Flydoc

В налаштуваннях ЕДО додано можливість завантаження ліцензії на використання Flydoc.

5. Виправленні помилки при налаштуванні шаблонів первинних документів

Для конфігурації Бухгалтерія для України 2.0 виправлені помилки з відображенням і переносом налаштувань «Схем завантаження» для електронних документів.

6. Оптимізовано відображення робочого стола Flydoc

Додані додаткові фільтри на робочому столі Flydoc. Робочий стіл Flydoc розділено на закладки: - «Первинні документи»; - «Звірка з ЄРПН»; - «Додаткові документи ДФС».

refresh-icon

Версія 1.1.2.6

Зміни в програмі:

1. Реалізовано контроль заповнення полів електронного документа в Схемах вивантаження

При формуванні електронного документа система контролює наявність полів в шаблоні електронного документа. Якщо поле відсутнє в шаблоні електронного документу, то відповідне значення не буде включено до електронного документу.

2. Реалізовано можливість роботи в Тонкому клієнті

Реалізовано можливість роботи підсистеми в Тонкому клієнті та виправлено помилки, що призводили до некоректності роботи системи.

3. Виправлено виявлені помилки при формуванні електронних документів в конфігураціях на керованих формах

При роботі конфігурації, в яких за допомогою механізму «Функціональних опцій» приховувалось виведення деяких реквізитів на інтерфейс, то такі реквізити також не вивантажувались і до електронних документів.

4. Доопрацьовано схеми вивантаження для електронних документів Акт та Видаткова накладна

В електронних документах «Акт» та «Видаткова накладна» виправлено заповнення реквізитів «Система оподаткування» та «Особа, яка склала документ».

refresh-icon

Версія 1.1.2.5

Зміни в програмі:

1. Реалізовано керування налаштуваннями API.ПТАХ

В FlyDoc реалізовано можливість зміни налаштувань сервера API.ПТАХ безпосередньо з 1С.

2. Реалізовано можливість завантаження сертифікатів з Інтернету

Реалізовано можливість завантаження сертифікатів підприємства з Інтернету через Налаштування в робочому столі FlyDoc.

3. Доопрацьовано відображення факсиміле на документах

Доопрацьовано механізм відображення факсиміле на документах для відправника та отримувача.

4. Реалізовано звірку документів 1С із відповідними електронними документами

На робочому столі FlyDoc було реалізовано відбір документів 1С та відповідних електронних документів за певними критеріями. Звірку можливо виконати за Сумою, Датою, кодами ЄДРПОУ та філії.

5. Доопрацьовано відображення інформації про події з документами та квитанціями

Було реалізовано відображення детальної інформації про документи та квитанції до них, як з відкритого виду електронного документа, так і в реєстрі.

6. Доопрацьовано відображення електронних документів

Реалізовано можливість відображення електронних документів у вигляді картинок. Відображення може бути налаштованих для конкретного користувача або для всіх.

7. Доопрацьовано механізм відображення документів 1С

Реалізовано механізм додаткових умов для документів 1С, які можна визначити в полі ТекстЗапроса в формі «Умови документів 1С

8. Реалізовано роботу FlyDoc з реєстром шаблонів

Реалізовано підтримку роботи підсистеми з глобальним реєстром шаблонів. Даний механізм надає можливість використання шаблонів документів, які знаходяться на платформі «ПТАХ» та здійснювати обмін документами без використання шаблонів с папки \tmpl сервера API.ПТАХ.

9. Реалізовано можливість отримання документів в різних програмах FlyDoc

Реалізовано можливість розподілу прийому вхідних документів між різними програмами FlyDoc. Для отримання документів в різних програмах одного типу необхідно налаштувати роздільний прийом пошти та вказати додатково ідентифікатор програми, що отримуватиме документи.

10. Реалізовано вкладку Загальні в налаштуваннях FlyDoc

В налаштуваннях FlyDoc реалізовано вкладку Загальні для відображення та налаштування загальних можливостей по роботі з програмою та документами.

11. Доопрацьовано механізм збереження підписаних документів та вкладень

Було внесено зміни до механізму збереження підписаних документів у форматах CADES та P7S. Додано можливість вивантаження підписаних вкладень у відповідних форматах.

12. Реалізовано можливість додання до комплекту підписів групи підписантів

Реалізовано можливість створення груп підписантів та додання даних груп до комплекту підписів для підписання документів одним сертифікатом із обраної групи. При підписанні користувач сам визначає підписанта документу.

13. Реалізовано можливість розшифрування вхідних повідомлень різними сертифікатами шифрування

Реалізовано можливість розшифрування вхідних повідомлень різними сертифікатами шифрування, що присутні в Налаштуваннях.

14. Реалізовано можливість копіювання налаштування Видів електронних документів для різних організацій

Реалізовано можливість копіювання налаштувань Видів електронних документів для різних організацій, що дозволяє значно скоротити час на налаштування однакових видів документів у

15. Доопрацьовано схеми вивантаження та завантаження документів

Було додано чотири табличні частини для вивантаження та завантаження електронних документів.

16. Реалізовано можливість зняття підписів з електронного документу

Реалізовано можливість зняття підписів з документів, які ще не були надіслані контрагенту.

17. Змінено механізм прийому вхідних повідомлень

Було здійснено оптимізацію прийому вхідних повідомлень.